Jelgavas 1. internātpamatskolas informācija par iepirkumiem


Nr.p.k.

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Dokumentācija

Kontaktpersona

Līguma izpildītājs un līgumcena
(EUR bez PVN)

1.

---

---

---

---